Fundersvej Vejlaug

Hvem er vi?

 

Fundersvej vejlaug består af alle beboere på Fundersvej, bortset fra lejerne i nummer 1, 3 og 5. Da husene ejes af Mosede Havn, er det hermed havnen, der repræsenterer dem. Dermed har alle beboere på Fundersvej mulighed for at blive hørt og få indflydelse på Fundersvej. Alle beboere i de ejede huse og Mosede Havn har stemmeret i forhold til indkommende forslag. Lejerne på Fundersvej samt beboere, der ikke har haft mulighed for at deltage i vejlaugsmøde, kan holde sig opdateret via referater, som vil ligge nederst her på siden.

Hvad er Vejlaugets opgave?

 

Vejlauget på Fundersvej varetager vejens interesser i forhold til praktiske og juridiske opgaver. Vejlauget samler vejens beboere til fælles arrangementer og opgaver. På årets vejlaugsmøde har alle beboere mulighed for at komme med forslag eller ideer til vedligeholdelse, forbedringer eller tiltag i vejens interesse. Der bliver hvert år afholdt valg af kassér, revisor og sekretær i vejlauget. Bestyrelsen er også på valg hvert år. Derudover vælges der også et festudvalg. Yderligere bliver årets kontigent fastsat på årets vejlaugsmøde. Kommende vejarbejdsdag og vejlaugsmøde for det kommende år bliver ligeledes fastsat af vejlauget.


Bestyrelsen - hvem er vi?


Bestyrelsen består af:

Formand: Sigfred Olsen

Næstformand: Elo Fischman

Menig medlem: Carl Barding

Suppleant: Kim N. Pedersen


Derudover har vejlauget:

Kasserer: Britt Granvig Majgaard

Revisor: Rikke FischmanHvad er bestyrelsens opgaver?

Kontakt Fundersvej Vejlaug

fundersvej@one.com?